На е-лицитацији коју царинарнице Управе царина организују 24. маја 2024. године, заинтересованиће моћи да се надмећу за више од 40…