IMPRESUM

    Direktor – Milan Jovanović

    Urednik – Miloš Milosavljević

    Fotograf – Nenad Pavlović

    Novinar – Tomislav Jelisijević