IMPRESUM

Direktor – Milan Jovanović

Urednik – Miloš Milosavljević

Fotograf – Nenad Pavlović

Novinar – Tomislav Jelisijević